Արշավ դեպի Քաշաթաղ-2010 Տպել

2010թ.-ի Օգոստոսի 15-19-ը ԱԻԱ-ն կազմակերպեց երիտասարդների հետազոտական արշավ դեպի Քաշաթաղ:

all

 

Խումբը եղավ մարզի Թթու ջուր, Ապարան, Արտաշավի, Վարդուտ գյուղերում և Բերձորում, կատարեց հանրօգուտ աշխատանքներ, մասնավորապես Թթու ջուր գյուղի դպրոցի ջրաֆիկացումը և մարզահրապարակի բարեկարգումը, եղան այցելություններ և հանդիպումներ տեղի ղեկավարության, դպրոցների տնօրենների հետ, հարցախույզ անցկացվեց հասկանալու համար սոցիալական իրադրությունը մարզում և կազմվեցին ապագայում մարզի ղեկավարության հետ համագործակցելու, մարզում առաջնահերթ խնդիրներին լուծում գտնելու պլաններ:

Եղան նաև զվարճալի պահեր...

Ruben Hard work

In the School In the School

School got water gisher

վեր